IRIMCS

صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی

طرح بیمه ای حکیم

مقدمه :

همانگونه که مستحضرید یکی از دغدغه های همیشگی جامعه فرهیخته پزشکی فقدان امنیت شغلی بالاخص از حیث داشتن پوششهای مناسب مسئولیت جامع مدنی حرفه ای می باشد که متاسفانه باعث خسارت معنوی و مادی فراوان به ایشان و بیمارانشان و اشخاص ثالث می گردد.

بر این اساس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بنابر رسالت خطیر خویش اقدام به آسیب شناسی دقیق وضع موجود و طراحی مناقصه بیمه نامه مسئولیت جامع حرفه ای جامعه پزشکی (طرح حکیم)نمود که پس از مکاتبات و مذاکرات فنی و تخصصی شاهد تدوین و عرضه بیمه نامه مذکور در جامعه پزشکی برای اولین بار در صنعت بیمه کشور عزیزمان ایران هستیم که واجد مشخصه های منحصر بفردی بوده که به همکاران محترم عرضه می گردد.در ذیل به برخی از این ویژگیها اشاره گردیده است در ضمن همکاران معزز می توانند با مراجعه به سایت های مندرج در این بروشور اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

((طرح بیمه حکیم))

طرح بیمه حکیم شامل دو بخش:

الف) پوشش های جامع ب) پوشش های اختیاری می باشد.

الف. پوشش جامع:

این بخش از بیمه نامه در اصل جایگزین بیمه مسئولیت حرفه ای پزشک البته با شرایط بسیار ویژه در خصوص تعهدات (به شرح ذیل) گردیده است که علاوه بر مسئولیت حرفه ای اعضاء جامعه درمانی ، مسئولیت مدنی ایشان در قبال کارکنان و اشخاص ثالث و مراجعه کنندگان به مطب را نیز بدون دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار میدهد.

1. بیمه گذار شامل: پزشکان اعم از رسته عمومی،متخصص،فوق تخصص،جراح،دستیار،رزیدنت و اینترن می باشد.

2. محدوده پوشش بیمه نامه در مسئولیت حرفه ای پزشک داخل مرز جمهوری اسلامی ایران و در تمام اوقات شبانه روز و مدت اعزام رسمی بیمه گذار به مراسم عبادی حج و عتبات عالیات(به شرط اعلام به بیمه گر قبل از عزیمت)و در مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان واشخاص ثالث و مراجعه کنندگان محدوده مکانی ذکر شده در بیمه نامه می باشد.

3. به منظور جبران خسارت در زمان افزایش دیه با تدوین تعهدات مناسب مندرج دربند 12 و مضافاً بیمه گر ، متعهد به جبران خسارت موضوع بیمه نامه جهت افزایش دیه روز حداکثر به میزان 20% تعهد خریداری شده در مجموع 3سال آینده و بدون دریافت حق بیمه اضافی خواهد شد.

4. چنانچه مسئولیت بیمه گذار توسط یکی از مراجع ذیصلاح و یا بیمه گر محرز شد قبل از صدور راُی از سوی مراجع قانونی با کسب موافقت بیمه گذار و مدعی یا مدعیان ، بیمه گر نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام می نماید.

5. پوشش عملکرد منشی و مسئول بخش تزریقات مطب مشمول پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان در صورت محکومیت پزشک در مراجع ذیصلاح می باشد.

6. مهلت اعلام خسارت به بیمه گر در این بیمه نامه از حد اکثر 5 روز به 30 روز افزایش یافته است.

7. به شرط خرید بدون انقطاع هرساله بیمه نامه نزد بیمه گر (بصورت پیوسته)محدودیت زمانی 4 ساله جهت ادعای خسارت زیاندیده به بیمه گذار و متعاقباً به بیمه گر وجود ندارد.

8. در صورت انجام عملیات خارج از تخصص حرفه ای بیمه گذار در مواقع اضطراری و اورژانسی خسارت وارده به شرط تایید سازمان نظام پزشکی تحت پوشش بیمه نامه می باشد.

9. حق بیمه در محل های حرفه ای بیمه گذار مانند بیمارستان ، مطب ، منزل ، یکسان می باشد.

10. عملیات حرفه ای بیمه گذار علاوه بر مدرک تحصیلی بر اساس شرح وظائف قانونی و گواهینامه و مجوز های رسمی مبنی بر انجام عملیات درمانی تشخیصی تحت پوشش می باشد.

11. علاوه بر تعهدات مندرج در بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای جاری صنعت بیمه ، این بیمه نامه تعهد هزینه پزشکی برای هرنفر در هر حادثه 000/000/50 ریال و در طول مدت بیمه نامه 000/000/100 ریال را تحت پوشش قرار می دهد.

12. اختصاص تعهدات در سه ردیف پیشنهادی و با حق بیمه بسیار مناسب در مقابل بیمه نامه جاری صنعت بیمه و در صورت تقاضای تعهد بالا تر بیمه گر موظف به ارائه می باشد.

1- 000/000/000/3 ریال

2- 000/000/000/5 ریال

3- 000/000/000/7 ریال

ب) پوششهای اختیاری:

1- بیمه تجهیزات الکترونیکی

خسارتهای وارده به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در مطب / مراکز تشخیصی درمانی با نرخ و شرایط استثنایی تحت پوشش می باشد

خطرات تحت پوشش در این بیمه نامه عبارتند از :

سیل ، آب گرفتگی ، امواج دریا ، صاعقه ، انفجار (فیزیکی یا شیمیایی)، آتش سوزی ،رانش زمین، نشست زمین، لغزش زمین، ریزش کوه یا صخره، اتصال کوتاه ، اتصال برق DC به برق AC ، سقوط ، تصادم، واژگونی ، جابجایی ، نم، رطوبت، ریختن مایعات به داخل دستگاه ، غفلت ، عدم مهارت، سهل انگاری ، دود، دوده، ذرات معلق در هوا ، گرد و خاک ، خسارت های هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن، دمای بالا، بخارات غیر خورنده ، باران، برف ، تگرگ، بهمن ، یخ زدگی، یخ شناور ،خسارت های هنگام باز و بسته کردن ، خرابکاری غیر عمدی ، مواد مصرفی معیوب، اجرای نادرست کار ،سایر حوادث به جزء آنچه صراحتاً در بیمه نامه مستثنی شده است.

· تجهیزات موضوع بیمه نامه در خصوص امور پزشکی اعم از تشخیصی ، درمان طبی ،جراحی و یا مرتبط با این عملیات و یا مکمل سایر دستگاها می باشد و صرفاً در مطب و یا مرکز تشخیص درمانی مستقر است.

· پوشش بیمه نامه شامل خسارت ناشی از خطرات مطروحه در موضوع بیمه نامه و خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه آن، هزینه ناشی از نقل مکان ضروری، خسارت به مورد بیمه به منظور نجات از خطرات بیمه شده می باشد.

· مهلت اعلام خسارت به بیمه گرپس از احراز بروزخسارت توسط بیمه گزار برمبنای نظر کارشناسان مربوطه می باشد.

· نظر به اینکه بعضاً دستگاهها بصورت امانی و یا قرادادی و حق العمل کاری در اختیار بیمه گزار قراردارد خسارت در وجه بیمه گزار پرداخت می شود.

· نظر به نصب و راه اندازی اکثر تجهیزات پزشکی توسط شرکتها و متخصصین مربوطه هرگونه قصور و خطا واشتباه در این فرایند که سبب وقوع خسارت توسط ایشان شناخته شود. توسط بیمه‌گر خسارت پرداخت و ازاصل قائم مقامی ( جانشینی) استفاده و از مقصر حادثه دریافت می نماید.

2- بیمه نامه آتش سوزی :

خطرات تحت پوشش این بیمه نامه عبارتند از : حریق،انفجار، صاعقه، زلزله، سیل و طغیان آب ، طوفان و گرد باد و تند باد، ترکیدگی لوله آب ، مسئولیت مالی همسایگان، سرقت موجودی و اثاثیه.

ارائه تخفیف ویژه در بیمه نامه آتش سوزی مطب و مراکز تشخیص درمانی و بیمه نامه آتش سوزی مخصوص منازل مسکونی اعضا و پرسنل سازمان نظام پزشکی

3- بیمه عمر و حادثه

· پوشش بیمه گزار در مقابل خطر فوت به هر علت (طبیعی،بیماری و در اثر حادثه) و نقص عضو و از کار افتادگی دائم و قطعی(کلی و جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه است.

· پوشش در تمام اوقات شبانه روز وداخل وخارج ازمرزهای جمهوری اسلامی ایران درکلیه امور زندگی است.

· نظر به اینکه جان انسان قابل تقویم (ارزشگذاری) به پول نمی باشد در صورت تعلق دیه و یا دیات از منابع دیگر به غیر از این قراداد به بیمه شده و یا وراث ایشان تعهدات این قرارداد بدون اولویت بندی و مضافا عیناً اجرا میگردد.

· حوادث رانندگی بیمه شده تحت پوشش خواهد بود.

تعهدات این قرارداد علاوه بر تعهدات سایر بیمه نامه های عمر و حادثه میباشد.

تذکر:به علت گستردگی پوشش های خریداری شده و عدم امکان درج کامل آن، لذا شماره مناقصه در شرایط پیوست بیمه نامه ثبت می شود.

4- بیمه بدنه

5- بیمه شخص ثالث 

6- صدور انواع بیمه نامه های مورد نیاز

روش های خرید بیمه نامه طرح حکیم

1- مراجعه به سایت های

www.irimc.org سازمان نظام پزشکی ج.ا.ا

www.irmcs.ir

صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی ج.ا.ا

http://irimc.bimehyaar.comبیمه یار   

تذکر1 : با مراجعه به سایت های فوق اقدام به تکمیل اطلاعات مورد درخواست نموده و پس از تماس کارشناس شرکت بیمه و تایید اطلاعات و پرداخت اینترنتی حق بیمه ، بیمه نامه صادر و با هماهنگی تحویل بیمه گزار می گردد.

2- با ارسال عدد 1 به شماره ..............021 دریافت اطلاعات و مراحل صدور بیمه نامه صورت می گیرد.

3- مراجعه به یکی از آدرس های اعلام شده دفاتر نمایندگی در تهران و شهرستانها.

روش های رسیدگی به نقطه نظرات بیمه گزاران محترم

1- صندوق پیشنهادات و انتقادات مستقر در سازمان نظام پزشکی

2- شماره تماس های 7-88335136

3- مراجعه به قسمت نقطه نظرات بیمه گزاران در سایت های اعلام شده

تذکر: به هدف دریافت خدمات بیمه ای صحیح و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی صرفاً فرایند خرید بیمه نامه با کسب اطلاعات مندرج در سایت و روش های اعلامی انجام گردد.