درباره ما

در اجرای بند (ج) ماده دوم اساسنامه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی مبنی بر برنامه ریزی و سرمایه گذاری های مختلف برای تحصیل درامد و مشارکت در تاسیس انواع شرکت های تجاری، تمهیدات و تدابیر لازم جهت تاسیس شرکت تجهیزات پزشکی با عنوان "بازرگانی میثاق صندوق رفاه نظام پزشکی" و با اهداف و چهارچوب اساسنامه صندوق، اتخاذ گردید.

بازرگانی میثاق با تکیه بر ساختار و کادر مجرب و تجارب تخصصی و تاکید بر ارائه مناسب ترین و بهترین خدمات به پزشکان، بیماران و مراکز درمانی کشور، اطمینان خاطری است برای جامعه بزرگ حوزه سلامت و طرف های تجاری این شرکت که با سازمانی نظام مند که در آن کیفیت ارزش است همکاری می کنند.

این شرکت با اهداف کلان در زمینه تجهیزات پزشکی با کیفیت و در راستای ارتقای کیفی بخش سلامت کشور، آمادگی تعامل با کلیه ارگان ها، سازمان ها، دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی و شرکت های فعال داخلی و خارجی را به منظور تدوین تفاهم نامه جهت سرمایه گذاری، واردات، توزیع، لیزینگ، تامین اعتبارات و تسهیلات، اخذ نمایندگی و شرکت در مناقصات را دارد.

بخشی از اهم اهداف و سیاست گذاری های بازرگانی میثاق به این شرح می باشند:

1- مشارکت در سرمایه گذاری در زمینه تولیدات داخلی و تامین نیازهای مراکز درمانی در زمینه واردات کالا.

2- مشارکت در تامین منابع مالی در پروژه های با طرح توجیه اقتصادی مطلوب.

3- مشارکت در ساخت، توسعه و تجهیز مراکز درمانی و بطور عام در بخش سلامت.

4- مشارکت در تامین نیازها و واردات از طریق همکاری با نمایندگان داخلی.

5- مشارکت در توسعه زیرساخت های بخش سلامت از طریق ساخت و تجهیز مراکز درمانی، شهرک های سلامتی، مراکز بازتوانی، شرکت های دانش بنیان، تولید با فناوری های جدید و انتقال دانش فنی در جهت تولید.