به نام خدا
عضو محترم موسسه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کشور
با سلام ،ضمن آرزوی سلامتی برای جنابعالی به استحضار می رساند: از آنجا که تامین هزینه های خانواده پس از رسیدن سرپرست به سن بازنشستگی یا از کارافتادگی و فوت وی در سنین جوانی و میان سالی همواره از دغدغه های اصلی بسیاری از مدبران جامعه می باشد،صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی وظیفه خود دانسته است تابا انعقاد قراردادی با شرکت بیمه کارآفرین با ارائه طرح بیمه عمر وسرمایه گزاری و بازنشستگی به رفع این دغدغه اقدام نماید.
در طرح بیمه عمر و سرمایه گزاری و بازنشستگی بیمه کارآفرین و صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کشور شمامیتوانید با پرداخت حق بیمه سالیانه از 000/500/1 ریال الی 000/000/120 ریال از مزایای بی نظیر این طرح به شرح جدول پیوست و توضیحات اجمالی ذیل بهره مند شوید . جداول تعهدات بیمه نامه و سود سرمایه اندوخته برای هر سن متفاوت بوده و در صورت درخواست ازهمکاران صندوق ،جدول سن مورد نظر قابل ارائه می باشد.
-مثال : فردی سی ساله با پرداخت حق بیمه سالیانه 000/000/10 ریال با افزایش 10% سالانه حق بیمه و 10% افزایش سالانه سرمایه خود را بیمه عمر می نماید.
این فرد از ابتدای پرداخت اولین وجه خود به مبلغ 000/000/250 ریال بیمه عمر(فوت به هر علت) به اضافه مبلغ 000/000/750ریال بیمه فوت در اثر حادثه می باشد .(حق بیمه فوت در اثر حادثه مبلغ ناچیزی است که به حق بیمه اصلی اضافه می گردد .)
- چنانچه فرد بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه و تا قبل از سن شصت سالگی به یکی از بیماریهای سکته قلبی،سکته مغزی، جراحی عروق کرونر (قلب باز) و انواع سرطان مبتلا گردد تا سقف سرمایه اندوخته شده جهت این بیماریها کمک هزینه درمانی بلاعوض از 000/000/75 ریال الی000/000/200 ریال دریافت خواهد نمود .
-در صورت فوت بیمه شده در هر سال از قرارداد سرمایه بیمه عمر(یا بیمه عمر به علاوه حادثه) و اندوخته ریاضی آن سال به ذینفع پرداخت خواهد شد .

  4   3   2  1