کارتهای تخفیف راهیان سلامت
کلوپ ورزشی صندوق رفاه وتعاون نظام پزشکی با عقد قرارداد با شرکت راهیان سلامت اقدام به ایجاد شبکه کارت بلیط مشترک نموده است. این کارت ، بلیط واحدی است که شخص دارنده ، می تواند از امکانات مجموعه های طرف قرارداد صندوق رفاه و شرکت راهیان سلامت با تخفیف استفاده نماید .
مهم ترین مزیت کارتهای فوق فراگیر بودن و تخفیف آن می باشد. این تخفیف بین 20 تا 50 درصد برای مجموعه های مختلف متغیر است آخرین فهرست طرف قرارداد در وب سایت صندوق تعاون و رفاه درج شده است .
-کارت به راحتی در دسترس بوده و به طریق مختلف حضوری و غیر حضوری قابل تهیه و استفاده می باشد .
- اعتبارکارتهامنوط به ارائه به مراکز خدماتی در زمان اعتبار مندرج در آن است و پس از پایان تاریخ کارت ها باطل شده و موسسه و مجموعه ها تعهدی برای پذیرش یا تعویض ندارند.
-کارت فروخته شده قابل تمدید ، تعویض و یا باز پس گیری توسط مؤسسه نمی باشد.
-اطلاعات کامل مربوط به مجموعه ها، امکانات و توانایی های قابل ارائه توسط آنها در سایت ثبت شده و در تمامی ساعات قابل دسترسی است.
افرادی که تمایل به استفاده از تسهیلات فوق را دارند، جهت تهیه کارتها با صندوق تعاون و رفاه شماره تلفن 88582346 - 53  تماس حاصل نمایند.

*****جهت اطلاع از تغییرات همواره به سایت شرکت راهیان سلامت مراجعه گردد****