IRIMCS

صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی

آخرین برگزیده ها
نرخ ویژه
در ایام نوروز (97/12/29 تا 98/01/16)
با نرخ 18 % ویژه جامعه پزشکی
بانک ملت
بدون سپرده گذاری
شرکت واسپاری سپهر بانک صادرات

تخفیف 30 % سالیانه خرید پوشاک
25 % تخفیف منوی کافه و رستوران